تصویر پیش فرض حسین طلعی درویش بقال

حسین طلعی درویش بقال


مهندسی تکنولوژی برق قدرت

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس تکنولوژی برق قدرت - ازاد - 1392 - 1394

فوق دیپلم الکتروتکنیک - ازاد - 1389 - 1391


سوابق شغلی

مونتاژ تابلو برق - صنایع الکترونیک
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397کارشناس نصب - صنایع الکترونیک
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1394کمک انباردار - تلاشگران صنعت پارس
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1392
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com