تصویر پیش فرض ایمان ذبیحی

ایمان ذبیحی


کارگر تولید دارویی.حراست.کمک انباردار دارویی

36 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق - ایثار - 1395 - 1397


سوابق شغلی

کارگر تولید-کمک سرپرست-کمک اپراتور - پارس دارو
تهران - آبان 1395 - خرداد 1398
کمک انباردار هم بودم.حراست هم بودمسرپرست تولید - صنایع غذایی زرین شمال
مازندران بابل - اردیبهشت 1388 - مرداد 1395
در این شرکت سابقه حراست و نگهبانی ام دارم.حراست - صنایع غذایی باز
مازندران آمل - فروردین 1385 - شهریور 1388
در صنایع غذایی باز در تولید بعنوان سرپرست تولید و حراست و انبار مشغول بکار بودم
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

رانندگی ب۱ و پ۲ - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

حسابداری پیشرفته-Gmp (32+۱۰)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com