تصویر پیش فرض مرتضی عبداللهی

مرتضی عبداللهی


کارشناس مدیریت صنعتی

42 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - کرج - 1378 - 1382


سوابق شغلی

مدیر برنامه ریزی تولید - ژاله نور
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1396مدیر برنامه ریزی و تولید - اطلس
تهران - فروردین 1388 - اسفند 1389سرپرست برنامه ریزی و تولید - هوایار
کرج - فروردین 1385 - اسفند 1387
مهارت ها

اکسل - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

iso ts (سه ماه)

iso ممیزی (سه ماه)

کنترل پروژه کاربردی (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com