تصویر پیش‌فرض رحیم کنگری

رحیم کنگری

حسابدار

49 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - تهران - 1374 - 1377


سوابق شغلی

سرپرست حسابداری - پروژه ملی هزارو یک شهر
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1396


کارشناس حسابداری - تولیدی و صنعتی آرد البرز
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1393


سرپرست حسابداری - عایق بام باستان
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1392


سرپرست حسابداری - غذاسازان نوین
تهران - فروردین 1384 - اسفند 1391


حسابدار - پیام صنعت
تهران - فروردین 1381 - اسفند 1383مهارت‌ها

نرم افزار های مالی - مسلط

نرم افزار همکاران سیسیتم - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

گزارش خرید و فروش فصلی - مسلط

ثبت نام الکترونیکی اظهار نامه مالیات - مسلط

گزارش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده - مسلط

امور قراردادها - مسلط

تهیه و تنظیم لوایح مختلف - مسلط

پلمپ و تحریر دفاتر قانونی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com