تصویر پیش فرض سعید قدسی

سعید قدسی


کارگر

43 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - کرج - 1377 - 1381


سوابق شغلی

کمک انباردار - محسن
شهرقدس - فروردین 1393 - اسفند 1397راننده لیفتراک - پرسین
صفادشت - فروردین 1389 - اسفند 1393تولید - قافلانکوه
محمدشهر - فروردین 1384 - اسفند 1389تولید - پیشگام صنعت
سیمین دشت - فروردین 1381 - اسفند 1383
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

کمک انباردار - مسلط

راننده لیفتراک - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کامپیوتر (4 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com