تصویر پیش‌فرض حامد رحمتی

حامد رحمتی

کارشناس ایمنی صنعتی و بهداشت

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس ایمنی صنعتی و بهداشت - قزوین - 1387 - 1391


سوابق شغلی

سرپرست H S E - سازه پویش
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1397


مشاور ایمنی - سنجش
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1390


مشاور ایمنی - تک نما
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1389مهارت‌ها

ارزیابی ریسک - مسلط

FMEA - مسلط

OHSAS - مسلط

H S E - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (بیست ساعت)

مدیریت HSE (سی ساعت)

تحلیل و تجزیه حالات خطای بالقوه و اثرات (بیست ساعت)

OHSAS (بیست ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com