تصویر پیش فرض حامد رحمتی

حامد رحمتی


کارشناس ایمنی صنعتی و بهداشت

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس ایمنی صنعتی و بهداشت - قزوین - 1387 - 1391


سوابق شغلی

سرپرست H S E - سازه پویش
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1397مشاور ایمنی - سنجش
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1390مشاور ایمنی - تک نما
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1389
مهارت ها

ارزیابی ریسک - مسلط

FMEA - مسلط

OHSAS - مسلط

H S E - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (بیست ساعت)

مدیریت HSE (سی ساعت)

تحلیل و تجزیه حالات خطای بالقوه و اثرات (بیست ساعت)

OHSAS (بیست ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com