تصویر پیش‌فرض مقصود حسینی

مقصود حسینی

کارگر

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم - - -


سوابق شغلی

جوشکاری - خودرو قالب
سیمین دشت - فروردین 1387 - اسفند 1391مهارت‌ها

جوشکار برق - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com