تصویر پیش فرض علی ناصری

علی ناصری


کارگر

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم ریاضی فیزیک - - -

لیسانس شیمی کاربردی - - -


سوابق شغلی

تکنسین ازمایشگاه -
اشتهارد - اسفند 1396 - اسفند 1397مسوول داروخانه - داروخانه
مهرشهر - فروردین 1396 - اسفند 1397
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com