تصویر پیش‌فرض علی ناصری

علی ناصری

کارگر

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم ریاضی فیزیک - - -

لیسانس شیمی کاربردی - - -


سوابق شغلی

تکنسین ازمایشگاه -
اشتهارد - اسفند 1396 - اسفند 1397


مسوول داروخانه - داروخانه
مهرشهر - فروردین 1396 - اسفند 1397لوگو فکروکار

https://fekrokar.com