تصویر پیش فرض حمید شیری مهذب

حمید شیری مهذب


کارگر

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم فنی - کرج - 1384 - 1386


سوابق شغلی

تاسیسات - دادگستری
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1396
مهارت ها

پرسکاری - مسلط

رنگ کاری - مسلط

لوله کشی برق - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com