تصویر پیش‌فرض حمید شیری مهذب

حمید شیری مهذب

کارگر

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم فنی - کرج - 1384 - 1386


سوابق شغلی

تاسیسات - دادگستری
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1396مهارت‌ها

پرسکاری - مسلط

رنگ کاری - مسلط

لوله کشی برق - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com