تصویر پیش فرض فرناز آقاجعفری

فرناز آقاجعفری


کارمند اداری

24 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق - پیام نور کرج - 1394 - 1397


سوابق شغلی

جذب - اموزشگاه ماه نو
کرج - مهر 1396 - فروردین 1397منشی - چاپ و تبلیغات اریایی
کرج - مرداد 1395 - فروردین 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Icdl (۳ ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com