تصویر پیش فرض طیبه عابدینی

طیبه عابدینی


کارشناس H S E

49 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس کارشناس H S E - کرج - 1395 - 1397

فوق دیپلم ایمنی صنعتی - تهران - 1372 - 1374

دیپلم ریاضی فیزیک - لنگرود - 1367 - 1371


سوابق شغلی

مسئول H S E - دیزل
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397کاررآموز - داروسازی شفا
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1394مسئول ایمنی و بهداشت - مایان فولاد
کرج - فروردین 1383 - اسفند 1386مسئول ایمنی و بهداشت - ماموت
کرج - فروردین 1375 - اسفند 1379
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com