تصویر پیش فرض سیده سحر باب المراد

سیده سحر باب المراد


32 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

پشتکار بالا،پرانگیزه


تحصیلات

لیسانس فقه وحقوق - دانشگاه آزاد کرج - 1390 - 1397


سوابق شغلی

خط تولید - کروز
جاده مخصوص - دی 1393 - اردیبهشت 1395
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Icdl (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com