تصویر پیش فرض جلال قلعه نوئی

جلال قلعه نوئی


کارشناس حسابداری

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - قزوین - 1391 - 1395


سوابق شغلی

کارگر - بازار آهن
کمالشهر - فروردین 1397 - اسفند 1397کارگر خط تولید - شرکت پخش
کمالشهر - فروردین 1395 - اسفند 1396
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

نرم افزارهای مالی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com