تصویر پیش فرض مجتبی علیزاده

مجتبی علیزاده


حسابدار

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت مالی - فیروزکوه - 1389 - 1391

فوق دیپلم حسابداری - آبیک - 1386 - 1388


سوابق شغلی

رئیس حسابداری - آذین پلاست
تهران - فروردین 1396 - اکنونرئیس حسابداری - پیشه پلاستیک آسیا
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1395حسابدار فروش - پیشه پلاستیک آسیا
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1393کمک حساب رس - ارقام
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1390
مهارت ها

آفیس - مسلط

ورد - مسلط

اکسل - مسلط

محاسبه حقوق دستمزد - مسلط

همکاران سیستم - مسلط

سیستم خرید در همکاران سیستم - مسلط

سیستم دریافت و پرداخت در همکاران سیستم - مسلط

سیستم بهای تمام شده راهکاران - مسلط

قوانین مالیاتی و بیمه - مسلط

نرم افزارهای مالی هلو - مسلط

تهیه اظهارنامه - مسلط

تهیه معاملات فصلی - مسلط

تهیه و تنظیم صورتهای مالی و بودجه - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com