تصویر پیش فرض فرحناز فیروزی

فرحناز فیروزی


کارشناس مدیریت

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - ابهر - 1386 - 1390


سوابق شغلی

کارمند اداری - سپهرار
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1397کارمند اداری - ایمن صعود
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1394کارمند اداری - پرنسس
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1392
مهارت ها

ICDL - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (6 ماه)

دوره های فروش (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com