تصویر پیش‌فرض محبوب بورجی

محبوب بورجی

کارگر

47 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم فنی و حرفه ای - تبریز - 1381 - 1384


سوابق شغلی

راننده نیسان - کوروش پروتئین
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1397


مسئول پخش - پخش بهاران
تبریز - فروردین 1385 - اسفند 1393


مسئول پخش - یکتا پخش
تهران - فروردین 1382 - اسفند 1384مهارت‌ها

راننده ایسوزو - مسلط

راننده نیسان - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com