کاوه فتحی زهرایی

کاوه فتحی زهرایی


راننده لیفتراک

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم اکتروتکنیک - هنرستان شهید صدوقی - 1390 - 1391


سوابق شغلی

راننده لیفتراک - شرکت بنیان
کرج - آذر 1397 - دی 1394
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

رانندگی لیفتراک - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

گواهی نامه لیفتراک (3ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com