تصویر پیش فرض روح اله کرمی

روح اله کرمی


کارگر

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم فنی و حرفه ای - کرمانشاه - 1378 - 1380


سوابق شغلی

سنگ کاری ساختمان - بنادر و جاده سازی
کرج - فروردین 1381 - اسفند 1383
مهارت ها

سنگ کاری ساختمان - مسلط

بنایی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com