تصویر پیش‌فرض هوشنگ نوری

هوشنگ نوری

دکترای علوم دامی

42 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دکتری علوم دامی - زابل - 1394 - 1397


مهارت‌ها

تولید مثل اسب - مسلط

مونوگرافی - مسلط

انتقال رویان اسب - مسلط

مدیریت پژوهشی - مسلط

تغذیه اسب - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com