تصویر پیش فرض مریم رضایی

مریم رضایی


کارگر ساده

39 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری - ازادکرج - 1379 - 1381

فوق دیپلم حسابداری - ازاد کرج - 1379 - 1381


سوابق شغلی

اپراتور خط تولید - پارت برق ایرانیان
هشتگرد - فروردین 1389 - شهریور 1395
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com