علی رضا نامجو

علی رضا نامجو

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

32 سال

***********

***********

***********

كردستان - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - آزاد اسلامی - 1397 - 1399

لیسانس روابط عمومی - علمی کاربردی - 1394 - 1396


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com