تصویر پیش فرض لیلا شهبازی

لیلا شهبازی


کارشناس کامپیوتر

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم سخت افزار - تهران - 1387 - 1391


سوابق شغلی

منشی مدیرعامل - آلومینیوم پارسه
سیمین دشت - فروردین 1395 - اسفند 1397حسابدار فروش - پخش قائم
سیمین دشت - فروردین 1395 - اسفند 1395کارشناس فروش - فلورما
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1394حسابدار فروش - دی توری
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1393
مهارت ها

مینیاتور - مسلط

قلم زنی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com