تصویر پیش‌فرض لیلا شهبازی

لیلا شهبازی

کارشناس کامپیوتر

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم سخت افزار - تهران - 1387 - 1391


سوابق شغلی

منشی مدیرعامل - آلومینیوم پارسه
سیمین دشت - فروردین 1395 - اسفند 1397


حسابدار فروش - پخش قائم
سیمین دشت - فروردین 1395 - اسفند 1395


کارشناس فروش - فلورما
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1394


حسابدار فروش - دی توری
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1393مهارت‌ها

مینیاتور - مسلط

قلم زنی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com