تصویر پیش فرض پیمان مرادخانی

پیمان مرادخانی


مسئول روابط عمومی

31 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس تکنولوژی مکانیک خودرو - واحد ازاد هشتگرد - 1392 - 1395


زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com