تصویر پیش‌فرض پیمان مرادخانی

پیمان مرادخانی

مسئول روابط عمومی

33 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس تکنولوژی مکانیک خودرو - واحد ازاد هشتگرد - 1392 - 1395


زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com