تصویر پیش فرض پری دیبازری

پری دیبازری


کارمند

32 سال

***********

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

کارشناس معاونت - بیمارستان
تهران - دی 1394 - اکنون
زبان ها

انگلیسی - خوب

ترکی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com