تصویر پیش فرض معصومه بابایی

معصومه بابایی


مسئول دفتر مدیریت- بازرگانی - تامین

36 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی - آزاد اسلامی تاکستان - 1384 - 1388
۵ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی در سمت مسئول دفتر مدیریت داشتم


سوابق شغلی

مسئول دفتر مدیریت - لبنیات روزانه
قزوین - اردیبهشت 1393 - خرداد 1397
به دلیل نقل مکان به کرج استعفاء دادمکارمند دفتری و فروش - درخشان پودر کالا
قزوین - تیر 1389 - تیر 1392
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Word excel (3)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com