تصویر پیش فرض فاطمه پورپشنگی

فاطمه پورپشنگی


کارگر

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - کرمانشاه - 1377 - 1381


سوابق شغلی

فیلتر سازی - مواد غذایی
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1397تزریق پلاستیک - گلستان
کرج - فروردین 1387 - اسفند 1389کارگر خط تولید - قطعات خودرو
کرج - فروردین 1382 - اسفند 1386
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com