تصویر پیش‌فرض فاطمه پورپشنگی

فاطمه پورپشنگی

کارگر

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - کرمانشاه - 1377 - 1381


سوابق شغلی

فیلتر سازی - مواد غذایی
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1397


تزریق پلاستیک - گلستان
کرج - فروردین 1387 - اسفند 1389


کارگر خط تولید - قطعات خودرو
کرج - فروردین 1382 - اسفند 1386لوگو فکروکار

https://fekrokar.com