تصویر پیش فرض داود مرکدی

داود مرکدی


کارشناس تولید

32 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس ماشین افزار - کوشا - 1393 - 1395

فوق دیپلم ماشین افزار - کوشا - 1390 - 1392


سوابق شغلی

کارشناس تولید - سازه پویش
کرج - بهمن 1395 - اکنوناپراتور ریورک - سازه پویش
کرج - اردیبهشت 1393 - بهمن 1395تکنسین CNC - آپادانا
کرج - بهمن 1393 - اردیبهشت 1393اپراتور تولید - کیمیا فام
کرج - آبان 1389 - بهمن 1389
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

Microsoft - متوسط

Autocad - متوسط

Photoshop - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

برنامه ریزی و مدیریت تولید (8 ساعت)

تکنیک ها و روش های بهبود و ارتقا بهروری (8 ساعت)

مدیریت ریسک (16 ساعت)

همکاران سیستم (16 ساعت)

الزامات ایمنی (16 ساعت)

تولید ناب (8 ساعت)

TABLEO-BI (16 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com