تصویر پیش فرض سحر رخ فیروزگرانی

سحر رخ فیروزگرانی


کارشناس مدیریت

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت جهانگردی - کرج - 1391 - 1395


سوابق شغلی

منشی - دفتر واردات
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1397اپراتور تولید - کروز
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397کارمند - آژانس هواپیمایی
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1394
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com