تصویر پیش‌فرض سحر رخ فیروزگرانی

سحر رخ فیروزگرانی

کارشناس مدیریت

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت جهانگردی - کرج - 1391 - 1395


سوابق شغلی

منشی - دفتر واردات
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1397


اپراتور تولید - کروز
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397


کارمند - آژانس هواپیمایی
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1394زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

کامپیوتر - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com