رضا رشنو

رضا رشنو


برقکار

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم برق صنعتی - کمالوند - 1389 - 1391


سوابق شغلی

برقکار -
کرج - - اکنون
مهارت ها

برق ساختمان - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com