آیدین عباسی

آیدین عباسی


کارگر ساده

31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم برق صنعتی - علمی کاربردی قند کرج - 1397 - 1398


سوابق شغلی

برقکار - ارم
تهران - فروردین 1394 - شهریور 1398
زبان ها

انگلیسی - خوب

ترکی - خوب


مهارت ها

برقکاری - متوسط

فنی - متوسط

کامپیوتر - متوسط

نرم افزار هلو - متوسط

اتوکد - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com