تصویر پیش‌فرض نادیا منادیان

نادیا منادیان

کارشناس مدیریت بازرگانی

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - اهواز - 1388 - 1392


سوابق شغلی

مسئول دفتر - پترو پولاد پارس
صفادشت - فروردین 1395 - اسفند 1397


کارمند اداری - پرتو آسیا
صفادشت - فروردین 1393 - اسفند 1394


صندوقدار - دندان پزشکی
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1392زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

نرم افزار تامین اجتماعی - مسلط

حقوق و دستمزد - مسلط

مالیات بر حقوق - مسلط

آفیس - مسلط


پروژه‌ها و دست‌آوردها

نرم افزار هلو (3 ماه)

icdl (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com