تصویر پیش‌فرض کیانوش یکتا

کیانوش یکتا

کارشناس مکانیک خودرو

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم مکانیک خودرو - تهران - 1388 - 1390


سوابق شغلی

ویزیتور - دومینو
کرج - فروردین 1397 - اسفند 1397


ویزیتور - میهن
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1396


فروشنده - گالری تک گل
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1395لوگو فکروکار

https://fekrokar.com