مهرداد ابارشی

مهرداد ابارشی


کنترل کیفی ، تکنسین و طراحی

33 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق مخابرات - بصیر - 1389 - 1391


سوابق شغلی

کنترل کیفیت - مادیران
فرودگاه پیام - بهمن 1398 - اکنون
زبان ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

مدارک ایزو و استانداردی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

گواهینامه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفی (20 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com