تصویر پیش فرض سحر مرادی

سحر مرادی


حسابدار

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - چالوس - 1388 - 1392


سوابق شغلی

حسابداری - آژانس هواپیمایی
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1396
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

آفیس - مسلط

اکسل - مسلط

ورد - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com