تصویر پیش‌فرض حدیث حکمی

حدیث حکمی

مهندسی شیمی

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی - کرج - 1392 - 1396

دیپلم ریاضی فیزیک - کرج - 1386 - 1390


سوابق شغلی

کارآموز - لواشک سازی گلین
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1395زبان‌ها

انگلیسی - عالی


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

دیپلم زبان انگلیسی (دو سال)


پروژه‌ها و دست‌آوردها

تخلیص لیزوزیم از سفیده تخم مرغ (یک سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com