تصویر پیش فرض الناز کریمی

الناز کریمی


اموردفتری

34 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

بسیارمتعهدبه کار،دلسوز روابط عمومی بالا ومنضبط


تحصیلات

فوق دیپلم مکانیک - علمی کاربردی کوشا - 1387 - 1389
چندواحدازلیسانسم مونده همون مکانیک


سوابق شغلی

کارشناس فروش - لبنیات کاله
فردیس کرج - آذر 1392 - اسفند 1396
زبان ها

ترکی - عالی


مهارت ها

روابط عمومی بسیاربالا - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com