تصویر پیش‌فرض فاطمه رستمی

فاطمه رستمی

کارشناسی میکروبیولوژی

28 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - آزاد شهرقدس - 1394 - 1398

لیسانس میکروبیولوژی - آزاد شه قدس - 1394 - 1398


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

نمونه گیری و تزریقات (۲ روز)

نمونه گیری و تزریقات (۲ روز)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com