تصویر پیش فرض فائزه پورنظر

فائزه پورنظر


کارشناس الکترونیک

27 سال

***********

***********

***********

- ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی تکنولوژی الکترونیک - دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی - 1395 - 1397

فوق دیپلم الکترونیک _الکترونیک عمومی - دانکده فنی حرفه ای دختران دکتر شریعتی - 1392 - 1395


سوابق شغلی

مونتاژ قطعات الکترونیکی - میثاق الکترونیک
البرز - بهمن 1394 - خرداد 1395کاراموز - سازمان ملی استاندارد
البرز - تیر 1394 - شهریور 1394
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

برنامه نویسی avr - متوسط

مونتاژ قطعات الکترونیکی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

برنامه نویسی avr (4ماه)

مدرک ICDL (1ماه ونیم)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com