مهری رحمتی

مهری رحمتی

اداری و منابع انسانی

41 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

اینجانب فردی بسیار فعال مسئولیت پذیر و وظیفه گرا می باشم که همواره منجر به پیشرفت و تعالی بنده در شغل های مورد تصدی گردیده است .


تحصیلات

لیسانس مهندسی کامپیوتر - پیام نور قزوین - 1382 - 1385


سوابق شغلی

رییس اداری و منابع انسانی - ایراندار
قزوین - تیر 1393 - آذر 1397


کارشناس منابع انسانی - نفیس نخ
بویینگ زهرا - مرداد 1392 - خرداد 1393


مسیول اداری - نخ الوند
قزوین - آذر 1388 - تیر 1392


کارشناس اداری - رضابافت
ابیک - بهمن 1387 - تیر 1388زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

قوانین کار و تامین اجتماعی - مسلط

نرم افزارهایی office - مسلط

حقوق و دستمزد و نظام پرداخت - مسلط

امور کارکنان و خدمات رفاهی - مسلط

پرسنلی و کارت ساعت - مسلط

آموزش و جذب و ارزیابی عملکرد - مسلط

طرح طبقه بندی مشاغل - مسلط

فرآیند آموزش کارکنان و ارزشیابی - مسلط

فرآیند جذب و نگهداشت کارکنان - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

قوانین کار و تامین اجتماعی (16)


پروژه‌ها و دست‌آوردها

-


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com