تصویر پیش‌فرض علی نورورزی

علی نورورزی

مهندسی برق الکترونیک

42 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق الکترونیک - کرج - 1380 - 1384

لیسانس مهندس برق و الکترونیک - دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک - 1380 - 1384


سوابق شغلی

فنی و تاسیسات - زرین ترنج سپهر
کرج - فروردین 1393 - اکنون


تاسیسات و فنی - نهاوند
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1392


سرپرست تولید - احسان سپیده
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1390


کارشناس برق صنعتی - نهاوند
تهران - فروردین 1384 - اسفند 1389زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

PLC - مسلط

راه بری درایو های صنعتی - مسلط

اجرا تابلو خازنی - مسلط

تاسیسات - مسلط

آشنایی کامل با دیگ بخار - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com