تصویر پیش فرض شهریار عبداللهی

شهریار عبداللهی


کارشناس عمران

43 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس عمران - میانه - 1386 - 1390


سوابق شغلی

مسئول اجرایی - ساوالان
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1397مسئول دفتر فنی - پارس
اهواز - فروردین 1395 - اسفند 1395مسئول اجرایی - دیوان عدالت
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1394سرپرست کارگاه - سبلان
اردبیل - فروردین 1388 - اسفند 1392
مهارت ها

اتوکد - مسلط

اکسل - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com