تصویر پیش فرض یوسف زارع پیشه

یوسف زارع پیشه


کارگر

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم مکانیک خودرو - انزلی - 1387 - 1389


سوابق شغلی

اپراتور خط تولید - تهران دارو
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1395
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com