تصویر پیش فرض محمد لشگری

محمد لشگری


انباردار _ کمک انباردار _ نیروی حراست _ راننده

52 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم اتو مکانیک - هشتم شهریور - 1364 - 1368


سوابق شغلی

انباردار - شرکت زمزم ایران
تهران - آذر 1375 - اسفند 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

تکنسین فنی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

آشنایی با دستگاههای پستمیکس (۴سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com