تصویر پیش‌فرض معصومه صالحی

معصومه صالحی

کارگر

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم الکترونیک - - -


سوابق شغلی

اپراتور تولید - کروز
جاده مخصوص - فروردین 1396 - اسفند 1396


اپراتور تولید - سازه سیم پویش
اشتهارد - فروردین 1394 - اسفند 1395


اپراتور تولید - کوپا
بهارستان - فروردین 1395 - اسفند 1395لوگو فکروکار

https://fekrokar.com