تصویر پیش فرض محسن اعظم مهاجران

محسن اعظم مهاجران


کارگر

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - خراسان شمالی - 1383 - 1386


سوابق شغلی

تولیدی لباس - گالری پاسو
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1395کارگر ساده - کارخانه پلاستیک
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1392کارگر ساده - مبنا
خراسان شمالی - فروردین 1388 - اسفند 1389
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com