تصویر پیش فرض جلال قدرتی

جلال قدرتی


مکانیک خودرو

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم مکانیک خودرو - آزاد کرج - 1381 - 1384


سوابق شغلی

سرپرست تولید - عمران سوله
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1397مدیر فروش - تکاب
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1390تاسیسات فنی - درنا
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1389کترل کیفیت - راسا
تهران - خرداد 1387 - اسفند 1388
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

جوشکاری برق و co2 - مسلط

کنترل کیفی - مسلط

امور اداری و بایگانی - مسلط

اصول ایمنی در محل کار - مسلط

اکسل - مسلط

ورد - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com