تصویر پیش‌فرض مجید صالحی

مجید صالحی

کارگر

47 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - کرج - 1370 - 1374


سوابق شغلی

انتظامات - ماموت
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397


راننده لیفتراک - آذین خودرو
کرج - فروردین 1387 - اسفند 1395


مونتاژکار - رباط ماشین
کرج - فروردین 1379 - اسفند 1386مهارت‌ها

مونتاژکار - مسلط

راننده لیفتراک - مسلط

انتظامات - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com