تصویر پیش فرض ابوالفضل اسکندری

ابوالفضل اسکندری


کارشناس شیمی کاربردی

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی کاربردی - شهرقدس - 1390 - 1394


سوابق شغلی

مهماندار تالار - تالار بینا
چیتگر - فروردین 1394 - اسفند 1397
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

آفیس - مسلط

محلول سازی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

محلول سازی (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com