تصویر پیش‌فرض ابوالفضل اسکندری

ابوالفضل اسکندری

کارشناس شیمی کاربردی

32 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی کاربردی - شهرقدس - 1390 - 1394


سوابق شغلی

کارشناس تولید - زیست دارو دانش
کرج _ کمالشهر - آذر 1397 - اکنون
کارشناس تولید واحد تخلیص
کار با دستگاه هایFPLC
اسپکتوفوتومتری .PHمتر. کانداکتیوی . اشنایی مقدماتی با فرمولاسیون دارویی. اشنایی با بخش جامدات ( تبلت پرس .MG2.سختی سنج.بیلیستر)


کارآموز - داروسازی سینا
تهران - اردیبهشت 1394 - خرداد 1394
کار در واحد شیمی شرکت
آزمایش بر روی داروهای تولیدی شرکت
آموزش کار با دستگاهHPLC
spectophotometr.ph metreزبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

کامپیوتر - مسلط

آفیس - مسلط

محلول سازی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com