زینب کاظمی وشنوه

زینب کاظمی وشنوه


حسابدار،کمک حسابدار

30 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - دانشگاه آزاد واحد شهر قدس - 1392 - 1394

فوق دیپلم حسابداری - آزاد واحد سما کرج - 1390 - 1392


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com