تصویر پیش‌فرض فرهاد عراقی

فرهاد عراقی

حسابدار

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - آبیک - 1390 - 1392


سوابق شغلی

مسئول اداری - تامین اجتماعی
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397


مدرس حسابداری - آموزش پرورش
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1395زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

کامپیوتر - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com